Τον Μάιο του 2020 ψηφίστηκε από τη βουλή το νομοσχέδιο γιατην ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού.